triệt lông

liệu trình triệt lông

- Triệt lông mép - Triệt lông mặt - Triệt lông vùng bụng - Triệt lông vùng lưng - Triệt lông 1/2 cánh tay - Triệt lông cả tay - Triệt lông 1/2 chân - Triệt lông cả chân - Triệt lông bikini Tất cả liệu trình từ 8-12 lần

triệt lông